Biluthyrning vilkor

Biluthyrning är föremål för många vilkor som varierar från land till land och från ett företag till ett annat. Det absolut vanligaste villkoret är att fordonet måste återlämnas i samma skick som när det hyrdes, ofta förekommer och en restriktion för hur lång körsträcka som ingår, kör man längre så kan extra avgifter uppkomma.

Av försäkringsskäl, tvingas vissa företag att vara restriktiva både med minimiålder och max ålder för att hyra en bil. I vissa fall kan minimiåldern för uthyrning vara så hög som 25, även i länder där den minsta lagliga åldern för att inneha körkort är mycket lägre. Det är inte ovanligt att det förekommer en extra avgift vi biluthyrning för alla förare under 25 år.

I samtliga fall krävs ett giltigt körkort för att hyra en bil, och en del länder kräver ett internationellt körkort. Om du är i norra Sverige så finns det biluthyrning i Umeå hos Lindholmsbil.se.

I och med GPS-teknikens utveckling så har nya möjligheter att  för att begränsa maxhastigheter eller att köra till specifika regioner. Förnyelsebara bränslen fordon finns i vissa områden.

Majoriteten av biluthyrningsföretag kräver användning av ett kreditkort för att ta ut extra avgifter om ett fel hittas med bilen eller för eventuella vägtullar  böter eller avsaknad av bränsle. I stället för ett kreditkort kan vissa företag kräva en stor kontant deposition eller ibland ett betalkort.