Biltransportsläp användning

Kommersiella biltransportsläp används oftast för att skicka nya bilar från tillverkaren till olika återförsäljare. Men även transport av begagnade fordon är en stor industri, man kan bli anlitad av bilägarna som flyttar och väljer att skicka sina bilar istället för att köra, samt konsumenter som just har köpt ett fordon på andrahandsmarknaden (särskilt på nätet ) och behöver den levererad till sin plats. I Sverige tillverkas bilstransportsläp av midtrailer.se.

Liksom övriga trailers, använder de flesta kommersiella biltransporter också en vändskivekoppling för att säkra lasten. Vissa biltransportsläp har också väggar som en vanlig trailer, vilket ger de levererade fordonen mer skydd på bekostnad av lägre kapacitet. Ett vanligt biltransportsläp rymmer mellan 5 och 9 bilar, beroende på bilens storlek och släp modell (kapaciteten begränsas av fordonens vikt och gällande lagstiftning. Biltransport med betydligt högre kapacitet finns i andra delar av världen till exempel i Kina där de använder sig av en så kallad sida vid sida lastning.

De flesta biltransportsläp bygger på en dubbeldäckad konstruktion, med både däck indelade i ett antal last och lagrings ramper som kan lutas och lyftas oberoende av varandra med hydraulik. Till skillnad från flak bärgningsbilar, som ofta behöver transportera icke-löpande fordon är biltransportör inte utrustade med lastare eller vinschar, i stället förlitar de sig på de fordon som skall lastas för egen kraft. Släpvagns hydrauliken tillåter ramperna för att anpassas till en lutning så bilarna kan köras upp och säkras i ramp golvet med kedjor, spännband och spärrhandtag eller hjul remmar, varefter rampen kan vinklas i valfri riktning för att optimera stapling.

För att stuva fordon på översta däck på ett dubbeldäckat biltransportsläp, kan den bakre halvan av däcket luta och sänkas hydrauliskt och bildar en uppkörningsramp ramp till övre däck. Det övre däcket lastas för och lossas sist, eftersom närvaron av bilar på nedre däck kan göra det omöjligt att sänka övre däckets ramp.

Trailer hydraulik manövreras med hjälp av en kontrollbox monterad på trailern i sig.